Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

CHIỀU BUỒN

CHIỀU THU DỞ NẮNG DỞ MƯA
THƠ CHƯA THÀNH TỨ ĐÃ VỪA HOÀNG HÔN...

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh chiều buồn
NẮNG LẪN MƯA
     Nắng mà cũng rót nửa vời
Mưa như là đứa dở hơi giữa đường
     Chân tin mỏi gối dặm trường

Hàng rong bao thứ dở dương rối bời
     Thơ đang như nước chảy xuôi
Bỗng dưng rớt mạch                           
                        thành lời bâng quơ ...


                                  THÀNH NAM, 25 - 9 - 20160 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.