Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

THU BUỒN


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cây đa bến nước con đò
 ĐÒ BƠ VƠ NƯỚC ĐÌU HIU
CÓ VỀ QUA BẾN CUỐI CHIỀU LẺ LOI?Não  nề  nào  ướt  mắt  thu
Diêu  bông   buồn  để   mù  u  úa  màu
Đò  ơi,   có   ghé   bến   đau
Cho ta quẩy một gánh sầu chung đôi...                             THÀNH NAM, 11 - 9 - 2016
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.