Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

ĐÓN GIÓ


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh SEN TÀN
AO SEN CUỐI MÙASen  tàn                                 
            đợi chuyển sang xuân
Hết    cơn    đau   buổi    lá    thân   rã   rời
Có   ai   xui   việc   của   trời
Đẩy    đông    qua   hạ   để    rồi    lấy    thu
Lòng nào chẳng cảm tiếng ru
Bổng  cùng  trăng  với  gió  thu  hồn  mình
Nổi  chìm  trong  cõi  ba  sinh
Gánh buồn đổi lấy phân minh đêm ngày ...

    
                         THÀNH NAM, 10 - 9 - 2016


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.