Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

THÀNH NAM MÃI NHỚ

THÂN TẶNG VỢ CHỒNG NHÀ THƠ - NGHỆ SĨ
PHẠM ĐÌNH NGỌC - KIM OANH
VÀ CÁC NGHỆ SĨ ĐOÀN NGHỆ THUẬT
DÂN GIAN HÀ NỘI VỀ BIỂU DIỄN TẠI LỄ HỘI
 TRUYỀN THỐNG TRẦN HƯNG ĐẠO


Hiển thị ảnh.JPG


Hiển thị ảnh.JPG
ĐOÀN NGHỆ THUẬT DÂN GIAN HÀ NỘI 
BIỂU DIỄN TRƯỚC ĐỀN CỐ TRẠCH NHÂN NGÀY 
GIỖ THỨ 716 CỦA ĐỨC THÁNH TRẦN
Má   em    lấm   chấm   mồ   hôi
Vẫn  duyên  dáng  một  nét cười thật xinh
Thiết   tha   với  bấy  nhiêu  tình
Dâng lên Đức Thánh muôn nghìn cao sâu
Thành tâm  cung kính thỉnh cầu
Dân   an   quốc   thái   bền   lâu   đất   này
Thập phương ánh mắt cùng say
Về  bên  Cố  Trạch  đúng  ngày   giỗ   Cha
Thành  Nam  ân  nghĩa  đậm  đà
Bao  năm  quý  tựa  người   nhà   về   đây
Chứng tâm thành buổi hôm nay
Em  về... Người  độ  tháng  ngày vinh  an.


                               THÀNH NAM, 18 - 9 - 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.