Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

CHIỀU TRÔI


Nghe không thấy vọng tiếng thu
Thơ  như  quên  hẹn  bạn  từ  phương  nao
Gió   đưa   mây   dạt   chốn   nào
Để   chiều   nắng  nhạt  vương   vào   áo   ai
Mái  chèo  gõ  nhịp   khoan  thai
Đò  qua  bến  lặng mảnh mai  trăng  mờ ...


                                24 - 9 - 2016
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.