Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

CHÚC MỪNG NHÀ BÁO           NIỀM TIN SÁNG MÃI


                                Tặng các nhà báo nhân kỷ niệm 
                       88 năm "Báo chí cách mạng Việt Nam"

               Bút anh là súng là gươm
       Ngày xưa giết giặc ngoại xâm bạo tàn
               Nay thời đổi mới huy hoàng
       Trừ tham, chống nhũng lại càng quyết tâm
               Nêu gương, chỉ lối, vạch đường
        Muôn người chọn cách ... hay hơn mà làm
               Phê bình, góp ý, luận bàn...
        Có đài, có báo, vững vàng niềm tin ...
               Những người làm báo quang vinh
        Rèn tâm thêm sáng, ngẫm tình thêm sâu
               Xây và chống phải đi đầu
         Đổi mới, hội nhập... đầu tàu là anh
                Giàu dân, mạnh nước, đẹp mình
        Thanh danh cao quý: Niềm tin sáng ngời!

                            Nam Định, ngày 21 tháng 6 năm 2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.