Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

HẸN NGÀY TÁI NGỘ

HẸN NGÀY TÁI NGỘ

                                       KỶ NIỆM NHẠC SĨ VŨ TRUNG 
                                                     VỀ THĂM  NAM ĐỊNH

 
DÂNG HƯƠNG VÀ CHỤP ẢNH LƯU NIỆM
 TẠI TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN

 
 

Bạn về đây với Thành Nam 
Vỵ Xuyên  xao sóng, nắng vàng múa vui
Vần  thơ  bên  nốt nhạc tươi
Biển  reo  đón  khách,  bầu  trời rắc bông
Lời thơ bay bổng tầng không
Gieo  vào  nhạc  để  cho  lòng  đắm  say ...
Bạn   đi,    ta    gửi    lời   này
Niềm  thương  nỗi  nhớ   nên  bài  tình  ca
Bình  an  mỗi dặm đường xa
Bước  vô  Bình  Định ...  tiếng ca   bên vần
Bấm tay tính tháng, tính tuần
Nghìn  dặm  xa  Nhạc  lại  gần  bên Thơ... 


                                              HỒ VỴ XUYÊN, 30 - 6 - 2013

                                                

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.