Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

TƯỢNG ĐÀI NGÀN NĂM

                                                                Thăm lại nhà tù Côn Đảo
                                                         Nhớ ơn sâu các anh hùng liệt sĩ

     Xưa là "địa ngục trần gian"
Thực dân, đế quốc dã man tù đày...
     Bao người ngã xuống nơi đây
Bao xương máu..., đổi hôm nay thanh bình
     Cầu tàu, nghe đến mà kinh
Ngàn người gánh chịu cực hình, ra đi...
     Ngục tù, nhìn lại mà ghê
Hầm sâu, chuồng cọp.. thôi thì ... đòn tra...
     Đảo xanh nay thắm sắc hoa
Đời vui cùng với nước nhà sáng tươi
     Ghi ơn xương máu bao người
... Giam cầm... tù ngục, quên đời vì dân
     Đem về non nước mùa xuân
Thân mình, nắm đất vùi chôn chốn này
     Nước non tạc dạ muôn đời
Núi sông Côn Đảo - Tượng đài ngàn năm!

                                                 Côn Đảo, ngày 14 tháng 6 năm 2011


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.