Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

TIẾC THƯƠNG ANH

                                                            Nhận tin buồn: Anh Hùng Râu,
                             người con quê hương Nam Định,
                         nghệ sĩ  tại TP. Đà Nẵng, vừa qua đời

         "Hùng Râu" mà vẫn trẻ trung
Tiếng ca vẫn bổng, tấc lòng vẫn say
         Xa gần anh chẳng quên ai
Mà nay sao vội xa chơi chốn nào?
         Rồi đây ai hát điệu chèo
Để ru lòng khách sớm chiều bâng khuâng?
         Sơn Trà nhạt nắng chiều hôm
Vẫn không vơi nỗi tiếc thương một người
         Ý Yên dạ vẫn bùi ngùi
Đứa con xa mới tháng rồi về thăm...
         Bạn bè gặp mới kết thân
Mà yêu như thể anh em trong nhà
         Trách sao định mệnh cao xa
Nỡ gây ngăn cách tình ta tháng ngày
         Dặm xa không cắt tình đời
Mấy dòng thay nỗi lòng đầy xót đau
         Âm dương cách trở nhường bao
Cầu anh yên giấc vườn đào Bồng Lai
         Độ trì con cháu ngày mai
Bình yên tươi tốt dặm dài đơm hoa...
         Vì chưng công việc đường xa
Giọt thương anh hãy chứng cho lòng này
         Buồn đây đâu phải riêng ai
Gửi cùng gia quyến đôi lời sẻ chia...

             Nam Định, ngày 09 tháng 5 năm 2008

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.