Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

KỶ NIỆM MÃI CÒN

 BÊN BÓNG THUYỀN THƠ

THƯƠNG TIẾC TƯỞNG NHỚ, VĨNH BIỆT
NHÀ BÁO - NGHỆ SĨ BÀNH THÔNG, NGƯỜI SÁNG LẬP
- CHỦ TỊCH CLB THƠ VIỆT NAM VỪA QUA ĐỜI


CHỦ TỊCH BÀNH THÔNG ĐỌC BÁO CÁO 
TẠI ĐẠI HỘI CLB THƠ VN LẦN THỨ II 
(NHIỆM KỲ 2015 - 2020)


 Kết quả hình ảnh cho Ảnh Bành Thông
NHÀ BÁO-NGHỆ SĨ ĐÀO ĐỨC THÔNG
(Bút danh: BÀNH THÔNG
ỞNG THỌ 75 TUỔI
(19/8/1941-04/5/2016)
Về   nơi  Nước  Chúa  xa  vời
Thuyền   ai  chiều  chợt   dạt   nơi  bến  buồn
Vạn người giọt lệ thầm buông
Bờ   xa   nửa   mộng    dẫn    luồng   về    đâu
Nối   con  tim,  bắc   nhịp  cầu
Tiếng  thơ Việt  thắm  tươi   màu   nước  non
Bành Thông, anh mãi như còn
Tháng  năm  yêu  chẳng  thể  mòn khát  khao
Dòng  thơ như thác  tuôn  trào
Tình   yêu     thơ    hóa     thi     hào    tự    tin
Hồn  gieo  ngát  mãi  tâm  tình
Thuyền thơ sông Việt muôn nghìn dm say...                           HÀ NỘI, 05 - 5 - 2016

NIỀM ĐAU ... CÔNG NGHỆ BÓ TAY 

KỶ NIỆM VNHÀ BÁO - NGHỆ SĨ BÀNH THÔNG
SỬA BÀI THƠ "KHUYẾN RƯỢU" 

Lạc  quan  như  thể  là  anh
Sửa  thơ,  gửi trọn  điềm  lành  cho  nhau
Vui thôi... anh uống bao đâu
Trách  sao  định  mệnh nát nhàu giấc mơ
Nhớ  câu  anh nắn hôm  xưa
Người nghe kể chuyện cứ ngơ ngất cưi:

"Chúng  ta  con của nhà giời
Trần gian nấu rượu họ mời xuống đây
Xuống  đây ta uống cho say
Tim  gan  có  hỏng  lại  bay  về  giời..."

Anh chê: Thơ lạc hậu rồi
Đâu  là  công nghệ... của thời hôm nay
“... Xuống đây ta uống cho say
Tim gan có hỏng...lại thay bình thường”

Sinh ly tử biệt mà thương
Nay tim gan hỏng ...                                 
                                 Thiên Đường gọi đi...
  
                               THÀNH NAM, 06 - 5 - 2016K NIM "KHUYN THƠ"
NH LI  CÂU CHUYN
V NB-NS BÀNH THÔNG
"Có  nhà  nghệ  sĩ  vô  danh
Mà  câu  anh viết  trở thành  ca  dao
Có  nhà  nghệ sĩ  ngôi  sao

Suốt  đời chả  để  câu  nào  cho  ai"
Chẳng   cần  lý  sự  dòng  dài
Vững  tâm  cầm  bút  sẻ hoài  ưu  tư
Vui   đời  lòng  giãn  tâm  thư
Vui  bè gần bạn, ngày  như vợi buồn
Người đi về chốn Tây phương
Mà câu chuyện cũ vẫn còn mãi đây!


                               THÀNH NAM, 06 - 5 - 2016

 
  
 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.