Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

CẢM "ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA"

 TẶNG CÁC THI HỮU TRONG 
"ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA"
 
Rằng   hay  đáo  để   chốn  thi   nhân
Trót   mở  vào  trang   mất  cả   tuần
Tài  trổ  ngàn  thơ  ngâm sảng khoái
Giỏi   gieo  vạn  tứ   đọc   vang   ngân
Huynh  trông  trăng  vút tình thơ nở
Đệ   ngóng   sương   tan   ý   nảy   vần
Xướng  họa  Đường thi  thu  bút  lực
Tung hoành thỏa chí trút dòng văn...


              THÀNH NAM, 17 - 5 - 2016
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.