Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

XIN THƯA

VTV1, MỤC "ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG HÔM NAY"
CÓ  BÀI  "RÀ  SOÁT  LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ" NÓI
NHIỀU  VỀ  VIỆC  GIẢM  CẤP  PHÓ (*),  NHƯNG ...
HÌNH NHƯ CHƯA TÌM ĐÚNG CỘI GỐC VẤN ĐỀ


Hãy  còn  lắm  thứ  để "xin - cho"
Lộc   ẩn   đó   đây   ắt    phải   mò
Tập  thể  nghị  bàn  ta  nhẹ  gánh
Cá  nhân  hưởng lợi  chẳng  âu lo
Họp  hành  vô  tận  không hề dứt
Lãnh  đạo  hụt  đi... chẳng  lẽ  chờ
Lý luận hình như không đúng gốc
Tựa    hồ    thi   sĩ    nói   vu   vơ ...


  THÀNH NAM, 17 - 5 - 2016

--------------------------
(*) Trong VTV1, chương trình "Đảng trong cuộc sống hôm nay" hồi 20h00, 17 - 5 - 2016, trong bài "Rà soát lại đội ngũ cán bộ" tất cả các ý kiến đều xoay quanh quy định, không quá 2, 3, 4 cấp phó nhưng thực tế có lới 7 cấp phó như Bộ Tài chính, 6 cấp phó như Bộ Công Thương..., thậm chí nhiều cơ quan vẫn kêu thiếu cán bộ và xin thêm cấp phó...và các ý kiến cho rằng đó là vì lý do "lợi ích nhóm"... 
    Thực ra những bàn luận ấy dường như không đúng bản chất. Thực sự việc thiếu cấp phó là có thật, bởi vì cấp trên họp hành quá nhiều, không đủ cấp phó mà đi họp. Nếu như yêu cầu giảm họp trước rồi giảm lãnh đạo sau thì đúng hơn. Còn tại sao họp nhiều như vậy? Có lẽ đôi điều bàn vu vơ cũng nói được một góc vấn đề...
 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.