Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

KỶ NIỆM TUỔI THƠ

TẶNG ANH HƯƠNG VÀ CÁC BẠN DIỀU XÓM BẮC
THÔN HẢI LỘ THƯỢNG - LIÊM HẢI - TRỰC NINH


Khi   lớn   lên   đã   xa   nhà
Chiến binh công chức... nay đà tóc sương
  Nhớ ngày xưa giữa quê hương
Bạn  bè  theo  nắng  gió vương cánh diều
Cái  thời  ai  cũng rất nghèo
Thanh  tre  đã  khó ,  giấy  diều  tìm  đâu
Thế  rồi   cắt  cử   cho   nhau
Nhựa sung nhựa chuối, giấy diều cố công
Khéo tay nan vót nên khung
Nắm  dây  bẹ   chuối  chẻ  xong   nối   vào
Mắt nheo nhìn cánh diều cao
Đẹp   như  mơ  giữa  chiêm  bao  vẫn   về
Học  nhớ  buổi,  diều  say mê
Bạn  diều   gặp  lại   nh  về   tuổi  thơ  ...


                              LIÊM HẢI, 19 - 5 - 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.