Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

ƯỚC NGUYỆN NGÀY PHẬT ĐẢN


CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG 
DỰ LỄ MỪNG PHẬT ĐẢN 2016



Từ thăm thẳm ngày xa xưa ấy
Phật tu thân để dạy bao điều
Giác ngộ - Giải thoát và Bình đẳng
Nâng nhân gian mang khát vọng bước theo...

Trên nền quá khứ, tu hiện tại
Nhằm tương lai cặn kẽ mọi điều
Tu tâm mà hồn như vô ngã
Xuyên thời gian tựa tất cả vô thường

Giải thoát tham dục và phiền não
Bốn chữ "chân" thấu cả nhân gian
Chân thường, chân lạc và chân ngã

Chân tịnh sáng tới mấy nghìn năm...

Con người hết đói nghèo đau khổ
Trần gian sống từ thiện an lành
Thế giới trong sạch và bác ái
Bức tranh đời thanh thản sạch và xanh


Ước không còn bạo lực và quyền lực 
Chung niềm mong hạnh phúc hòa bình
Yêu quý tự do và bình đẳng
Thế gian xây đẹp một cộng đồng...



                           VIỆT NAM, 21 - 5 - 2016





















0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.