Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

TƯỚNG TIÊN PHONG

HƯỞNG ỨNG ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO
CHỦ TỊCH CLB THƠ VN TP. HÀ NỘI VIẾT THƠ ĐƯỜNG
TƯỞNG NHỚ CỐ CHỦ TỊCH CLB THƠ VN BÀNH THÔNG


NHÀ BÁO - NGHỆ SĨ BÀNH THÔNG
(19/8/1941-04/5/2016) TƯỚNG TIÊN PHONG (*)

KÍNH HƯƠNG HỒN NHÀ BÁO - NGHỆ SĨ,
 CỐ CHỦ TỊCH CLB THƠ VN BÀNH THÔNG
 
Thủ   lĩnh   mở  đường   thế   giới  mơ
Muôn  người quấn quýt với  làng thơ
Tiên  phong  xuất  trận  truyền y lnh
Chủ   ớng   phất   c  tiến  đúng  cơ
Bão  tố    bền   tâm    luôn    dốc    sức
Triều  dâng  vững  chí  quyết  ngăn  bờ
Lòng  son  hiến  trọn  dòng  thơ  Việt
Thủ  lĩnh   mở  đường   thế  giới   mơ.                                  THÀNH NAM, 09 - 5 - 2016 

-------------------------
(*) Họa bài thơ theo đề xuất dưới đây của nhà thơ Thang Ngọc Pho:

 THỦ LĨNH VÀNG

 Kính tặng hương hồn nhà báo, nghệ sỹ Bành Thông
nguyên Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam

Đệ nhất công thần Vương Quốc Thơ
Cái đầu trác việt lắm mưu cơ
Vào ra Nam Bắc khai dòng mộng
Lên xuống Đoài Đông tạo bến mơ
Nhiều lúc mưa tràn lo đắp đập
Đôi khi nước ngập phải be bờ
Một đời tn tụy xây thi nghiệp
Đệ nhất công thần Vương Quốc Thơ!


                            
Mời các bạn đọc, bình và họa. Tôi sẽ sưu tập các bài họa gửi đăng tập san "Người yêu thơ". Xin cảm ơn!
THANG NGỌC PHO

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.