Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

CHỌN MẶT GỬI VÀNG

HƯỚNG VỀ CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI, 
HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2020


Quốc  gia  chung  một  ngọn  cờ 
Ước   mơ   thuyền   cập  bến   bờ  vinh  quang
Dân  hạnh  phúc, nước  vẻ  vang
Cần   người   cầm   lái   tài   năng...  tầm  nhìn
Tâm   trong   đức  sáng,  dân  tin
Thủy  chung   trọn   vẹn   nghĩa   tình   sâu   xa
Dám    làm   và   dám    nói    ra 
Thương dân  yêu nước thương nhà, nhân văn
Tài    suy    xét    giỏi    làm    ăn
Đem vàng  quyền  lực  để  dân  trao  người…

                        THÀNH NAM, 05 - 4 - 20160 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.