Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

THÀNH NAM QUÊ ANH

 Thành  Nam, xứ sở thương yêu
Cùng anh  vvới  bao nhiêu  thẫn thờ ...
Qua  Đò  Quan,  chẳng thấy đò
Về nhìn Bến Thóc: không bồ không bao
Cồn Găng chẳng thấy găng đâu
Ghé  Cồn  Vịt,  tấc  ao  sâu  chẳng còn...
Dấu  xưa  Bến  Ngự  chưa  mòn
Cột  Cờ  sừng  sững  mốc  son muôn đời
Phở Thành Nam ngát xứ người
Cao  lâu,  cụ  Tú...  khía mời ngậy thơm
Kẹo  Sìu  giòn,  chén  trà  vườn
Bánh  gai Nam Định... danh đồn Bà Thi
Thành  Nam,  anh  đón  em  về
Sao  dời  vật  đổi,  dấu  quê... mất, còn...
Lời   đinh   ninh,  dạ   sắt   son
Giấu  cha,  mách  mẹ ...  cho con đi trầu
Độc  chiêu chẳng giống ở đâu
Xích  lô  ăn  hỏi ...  sắc  màu  thật  riêng
Dềnh  dang  lễ  đón  dâu hiền
Tượng đài nhghé qua xin Thánh Trần
   Hợp thiên, thuận địa, hòa nhân
Cha  đùm  mẹ  bọc, Thánh  nhân  độ trì
Rời  Thành  Nam,  dẫn em đi
   Chân trời hạnh phúc, tình quê mãi đầy... 


                               THÀNH NAM, 07-4-2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.