Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

VIỆT - LÀO THẮM THIẾT ĐỜI ĐỜI

MỪNG TẾT BUNPIMAY NƯỚC BẠN LÀO ANH EM
KÍNH TẶNG Đ/C THONGSAVANH PHOMVIHANE
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN CHDCND LÀO

Hiển thị ảnh.JPG
CÁC Đ/C ĐINH THẾ HUYNH, TÒNG THỊ PHÓNG, 
ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH CHỤP ẢNH LƯU NIỆM
 CÙNG Đ/C ĐẠI SỨ THONGSAVANHPHOMVIHANE 
VÀ PHU NHÂN TRONG NGÀY TẾT BUNPIMAY

Hiển thị ảnh.JPG

  BÊN TẤM ẢNH QUÝ (CHỦ TỊCH XUPHANUVÔNG VÀ 
TBT CAYXỎN PHÔMVIHẢN) TNG ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH 
TOÀN QUYỀN CHDCND LÀO THOONGSAVANH PHÔMVIHN


 Lưng chung một dải Trường Sơn
Nắng hong  gió núi, mây nguồn vắt ngang
Như chung một tấm khăn quàng
San  nhau  hơi  ấm vượt ngàn  bão  giông
Vươn  cùng  Nam Bắc  Tây Đông
Hòa  bình  hạnh  phúc  đồng lòng  sát  vai
Tình  sâu   nghĩa  nặng   mãi  dài
Đắng  cay  chia  sẻ  lạnh   ngoài  ấm  trong
Kề   vai   sát   cánh  chung  lòng
Bao    lần   đã   đổ    máu   hồng   vì   nhau
Sông   dài   trời  rộng   biển   sâu
Sắt  son  Lào  -  Việt  bên  nhau  đời  đời !


                                  NHÀ KHÁCH TÂY HỒ
                               08 - 4 - 20160 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.