Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

TỘI THƠ

Đời  thì  như  đếm  như  đong
Thơ  như  mây  gió  nắng  hồng  sóng  xô
Khát  thì   mộng  lặn  vào  thơ
Người  trời  chạm  phải  bấy  giờ  nói sao
Tình   trên   bờ,   thơ  dưới   ao
Canh  trì  bắt  gặp: - Cá nào? Giấu đâu?


                            THÀNH NAM, 14 - 4 - 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.