Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

NIỀM TRÔNG ĐỢI

CÁN BỘ XUẤT THÂN TỪ NGÀNH KẾ HOẠCH
 VÀ ĐẦU TƯ  LẠI CÓ THÊM NHỮNG BỘ TRƯỞNG
 MỚI ĐỂ DẪN DẮT CÁC NGÀNH ĐI TIẾP
DẶM ĐƯỜNG XA ĐẦY GIAN NAN VÀ VINH QUANG


Nước  non gửi gắm tầm  nhìn
Nhân  dân  trao  cả  niềm  tin  tháng  ngày
Cờ   lệnh   nắm   ở   trên   tay

Cậy trông  đất nước đổi thay góp  phần ...


                                   THÀNH NAM, 12 - 4 - 2016
BƯỚC TIẾP ĐƯỜNG XA

KÍNH TẶNG BỘ TRƯỞNG NGUYỄN CHÍ DŨNG
 

TRẢI QUA NHỮNG KHOẢNG DÀI ĐẢM NHIỆM 
TRỌNG TRÁCH ĐỨNG ĐẦU TỈNH NINH THUẬN,
TT NGUYỄN CHÍ DŨNG TRỞ VỀ VỚI CƯƠNG VỊ 
TƯ LỆNH NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯTình thế thay đổi đã nhiều
Bài ca chiến lược chuyển chiều gian nan
Bề dày  đã trải  vững vàng
Vượt lên thử thách vinh quang đón chờ!                                         THÀNH NAM, 12 - 4 - 2016
NIỀM TIN TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG XA


THÂN TẶNG TÂN BỘ TRƯỞNG PHẠM HỒNG HÀQUA CÁC CƯƠNG VỊ GIÁM ĐỐC SỞ KHĐT, 
BÍ THƯ THÀNH ỦY, BÍ THƯ TỈNH ỦY, 
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH NAM ĐỊNH, 
THỨ TRƯỞNG PHẠM HỒNG HÀ ĐÃ TRỞ
 THÀNH TÂN BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNGNgổn  ngang  xây  dựng, đầu tư
Non sông ngàn dặm hệt như công trường
Đâu phép nước, đâu đời thường
Vinh  quang,  thử thách tỏ tường  gần  xa
Vững   tâm    không   bị    sa  đà
Cắt   cày   ra  luống   ắt  là   thành  công !                                 THÀNH NAM, 12 - 4 - 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.