Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

DÒNG THƠ NĂM THÁNG


Bút    mộng   đề    vào    giấy   mơ
Đôi   nơi   nghe   hệt   đôi   bờ   đợi   mong
Chiều trông dòng nước mênh mông
Tựa  nghiên mực nhớ càng đong càng tràn
Tình    thi     vần     tứ     mơ    màng
 Giấy   lưu    nỗi   nhớ   của   nàng   về   anh
Tâm  tình   thăm   thẳm  dòng  xanh
Cuộn  trôi năm tháng viết thành bài thơ ...

                                 THÀNH NAM, 19 - 4 - 2016


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.