Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

NGHĨ GÌ? (*)

 CẢM NHẬN MỘT BÀI THƠ


Qua một thời
sống với cỏ cây,

chết cho đất nước
"thống nhất hòa bình" không cn ao ước
Bốn mươi năm 
tìm mười chữ* khát khao
Có tự trách ta 
hay cứ... mãi tự hào?

Trước cuộc sống, dường như có cả
Bên đất nước là cỏ cây hoa lá

Tưởng ngày xưa
                   nhưng nay khác quá nhiều
Câu hỏi đơn sơ ngợp cả nắng chiều...

Làm đầy lên 
những tin tưởng thương yêu
Tôn cao nhau 
những tài năng phẩm giá
Đan vào nhau ... 
thấy chân trời gần quá
Khó lắm không? 
                            Ơi, những con người?


                           THÀNH NAM, 09 - 7 - 2016

----------------------------
(*) Mời đọc bài thơ của Hữu Thỉnh:

HỎI

Tôi hỏi đất:
- Đất sống với đất như thế nào? 
- Chúng tôi tôn cao nhau             

Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau 
   Tôi hỏi cỏ:
-  Cỏ sống với cỏ như thế nào? 
- Chúng tôi đan vào nhau 
    Làm nên những chân trời 
Tôi hỏi người: 
-  Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
-  Người sống với người như thế nào? 
Tôi hỏi người:
-  Người sống với người như thế nào?


1992

                                ( Trích trong tập Thư mùa đông )0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.