Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

TIẾP SỨC ĐƯỜNG XUÂN

DOANH NGHIỆP NHO NHỎ VỪA VỪA
NẾU GOM SỨC LẠI THÌ CHƯA AI BẰNG

Hiển thị ảnh.JPG

Hiển thị ảnh.JPG
TẠI CUỘC HỘI THẢO LUẬT HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Nhỏ  nhoi   chiếc  lá  giữa  giông
Mưa  trôi  gió  cuốn  khó lòng được yên
Không xin - cho, tránh dùng tiền
Cho  nên   hỗ   trợ  khó   thêm  mấy  lần
Đáp  lòng  chờ  đợi   doanh  nhân
Mau  mau  ban Luật để dân được nhờ...

             HÀ NỘI, 11 - 7 - 20160 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.