Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

VÌ NON NƯỚC ĐẸP TƯƠI

              KÍNH TẶNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
  
ĐOÀN KẾT MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN 


Dưới cờ Đảng, tụ họp về Mặt trận
Đoàn kết muôn người, xuôi ngược, trẻ già
Không phân biệt công, nông, trí thức
Gắn bó con dân nước Việt Nam ta...

Đất nước gian nan qua bao lần kháng chiến
Chung sức, chung lòng, tranh đấu hy sinh
Cùng một quyết tâm dựng xây Tổ quốc 
Cho Việt Nam độc lập, phồn vinh

Ngày hôm nay, Hiến pháp mới ra đời
Niềm tin bừng dậy giữa đất trời
Mặt trận Tổ quốc đang lớn mạnh
Chân trời xa rạng rỡ sáng tươi...

Vì Việt Nam tiến bộ, hùng cường
Dân chủ, công bằng, trật tự, kỷ cương
Cho muôn người tự do, bình đẳng
Vì hòa bình, no ấm, tình thương...

Quân, dân, trí, công, nông, đoàn thể ...
Cùng hướng về Mặt trận tin yêu
Đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ
Cho Việt Nam hạnh phúc, mạnh giàu!

                                   
           CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MTTQ CÁC CẤP
                                               17 - 5 - 20140 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.