Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

KHÍ PHÁCH VIỆT NAM (*)

                                     THÂN TẶNG NHÀ THƠ VŨ MINH HIẾN

       Tuyệt vời chí khí anh hùng
Giặc kia mà đến sẽ không đường về
       Thoát Hoan hùng hổ xưa kia 
Ống đồng chui vội tháo về, nhục thân!
       Liễu Thăng thất trận mấy lần
Đầu bêu ở ải Chi Lăng muôn đời ...
       Núi rừng, trời rộng, biển khơi
Việt Nam thiên định của người Việt Nam
       Kẻ thù liều lĩnh tràn sang
Tìm bao mà vớt để mang xác về !


                                                            17 - 5 - 2014
-----------------------------
(*) Bài thơ đầy chí khí của nữ thi sĩ Vũ Minh Hiến:
 
     Láng giềng muốn cướp nhà ta
Giặc đến... đàn bà cũng quyết ra tay
     Tập bơi, thể dục đêm ngày
Ra khơi bám biển, chung tay diệt thù
     Nam phụ lão ấu, sĩ phu
Đồng tâm, cộng trí, mưu sâu góp vào
     Biển sâu, chí lớn, tài cao
Việt Nam quyết nổi sóng trào biển Đông 
     Dân bất khuất, biển anh hùng
Kẻ thù ăn cướp sẽ không đường về!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.