Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

VINH QUANG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM


 

 
CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

Vì      đất     nước      an     ninh      biển     đảo
Anh     trung    thành     một     dạ     sắt    son
Bảo  vệ  chủ  quyền ,  tài  nguyên   non   nước
Lời  thề   khắc  sâu  dù  chết  chẳng  thể  mòn
Đối  mặt  quân  ngông  cuồng ,  ngang  ngược
Trái tim kiên trung, dòng máu đỏ thắm  hồng
CẢNH  SÁT  BIỂN   VIỆT  NAM    trẻ    tuổi
Vững   niềm   tin   Tổ   quốc    trông   mong  ! 

                               30 - 5 - 2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.