Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

CHỚ BỊP THẾ GIAN

                    Vừa ăn cướp vừa la làng, ỷ thế lấy thịt đè người là luận
                  điệu xấu xa của phía TQ mà THỜI BÁO HOÀN CẦU 
                                       (TQ) là một giọng lưỡi vu cáo, bịp bợmĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG ĐÃ NHẬN RÕ 
BẢN CHẤT GIỌNG LƯỠI TRUNG HOA TRONG BẢN
DI CHÚC CÁCH ĐÂY CẢ GẦN NGHÌN NĂM


Biển  Việt,  sao  mày  dám   cắm   dàn?
Mồm    lại     lu    loa    bị     đòn     oan
Mày    cậy     xác    to    lùa    cả    đống
Giương  oai   diễu  võ    diễn   đầy  đàn
Áp    đáo    tại    gia,     gan    kẻ   cướp
Thanh danh cường quốc xấu cùng làng
"Thời báo  Hoàn Cầu" ơi,  có ngượng?
Vải  mỏng  sao  che   mắt   thế   gian ??


     VIỆT NAM, 17 - 5 - 2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.