Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

CHÚC NHỮNG BƯỚC DÀI

                                  CHÚC MỪNG TÂN TRƯỞNG VP5 - UBND
                              TỈNH NAM ĐỊNH  NGUYỄN VĂN HƯNG, 
            NGUYÊN CÔNG CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Hiển thị ảnh.JPG 
LƯU NIỆM KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI HÀ VIỆT THÁI, NGUYỄN VĂN HƯNG


       Ra   đi   từ   ở   Sở   này
Qua  những  tháng  ngày  phấn  đấu  đi  lên
       Tu rèn tài đức thường xuyên
Một  nơi   gian  khó   mà  nên,   thật  mừng !
       Đã là Trưởng một Văn phòng
Công nghiệp - Xây dựng thật không dễ dàng
       Chú vui, thấy cháu vững vàng
Đường  dài  chúc  cháu  ngày  càng  tiến  xa
       Vinh thân, lợi nước, đẹp nhà
Cũng   làm   cho   cả   ngành   ta   đẹp   cùng
       Rèn tài, luyện đức, gắng công
Kiên  tâm,   vững  chí,  bền  lòng  chớ  quên!


                     NAM ĐỊNH, 30 - 4 - 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.