Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

VÌ LỚP MĂNG NON

 
CHÁU THƠ VUI TẾT THIẾU NHI
Nước  non  thống nhất hòa bình
Cho  con   cháu   mình  vui  Tết  thiếu  nhi
Bao năm kháng chiến trường kỳ
Đạn   bom,   đói   khổ   làm   gì   biết   vui  
Đội  mũ  rơm,  xuống  hầm ngồi
Áo  cơm  chẳng  đủ,  rau  khoai qua ngày...

... Từ   khi   đổi   mới   đến   nay
Người    già   trẻ  lại,   trẻ   thời   hân  hoan
No    cái    mặc,    đủ    cái    ăn
Vui  chơi  múa   hát,  học  hành  sớm  hôm
    Nước nhà hội nhập bốn phương
Mạnh giàu độc lập, con đường vinh quang

Nay   quân  thù  lại  mò  sang
Biển  Đông  xâm  lấn,   cản   đường  ta  đi
Ông   cha   đâu   có   quản  gì
Lại   vì   non   nước   cùng   vì   cháu   con
Chặn  quân ăn cướp dã man
Vẫn    lo    đủ    Tết    để    đàn   cháu   vui

Mai   ngày  cháu  lớn  lên  rồi
Những mong  con  cháu  nhớ  lời  ông cha
Việt   Nam    bờ   cõi   của   ta
Sao    vàng   cờ   đỏ,   đấy   là   Việt   Nam
 Sử  vàng   ghi  bốn  ngàn  năm
Trường  Sơn  hùng  vĩ , biển Đông  là nhà
Trường Sa  cho đến Hoàng Sa
Tổ    tiên    trao    lại     để    ta    giữ    gìn

Muôn  lần  yêu  vạn  lần  tin
Gửi  theo  những lớp thiếu niên nhi đồng
Đời  ông  cha  đã  anh  hùng
Cháu con  phải giữ hiếu trung vững vàng
    Muôn đời  non nước  Việt Nam
 Mãi  là   độc lập,  vinh quang  sáng  ngời!


                                    MỪNG NGÀY QUỐC TẾ 
                         THIẾU NHI 1 - 6 - 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.