Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

THEO DẤU CHÂN NGƯỜI


Hiển thị ảnh.JPG
HANG CỐC BÓ - NƠI BÁC HỒ ĐÃ Ở VÀ LÀM VIỆC 
NHỮNG NĂM ĐẦU TRỞ VỀ TỔ QUỐC


Hiển thị ảnh.JPG
NƯỚC ĐẦU NGUỒN SUỐI LÊ NIN


Hiển thị ảnh.JPG
BÊN SUỐI LÊ NIN, NƠI BÁC HỒ NGỒI CÂU CÁ NĂM XƯATay trắng, lòng son, quyết làm nên
Hang lạnh,  rừng sâu,  đúc chí bền
Con  tới  nơi  đây ,   rưng  ngấn  lệ
Bác  về  năm  ấy ,   giữa  đêm  đen
Mới hay  tâm sáng soi trung dũng
Càng rõ  nhân trong  tỏ  đức  kiên
Ơn Người, non nước băng thiên lý
Giữ gìn Tổ quốc vững muôn niên!

                     KỶ NIỆM THĂM PẮC BÓ
                                    Tháng 4 - 2014
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.