Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

BIỂN ĐÔNG SỤC SÔI


               TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CHÍNH THỨC
  KỲ HỌP NÀY QUỐC HỘI KHÔNG BÀN VỀ NGHỊ QUYẾT
BIỂN ĐÔNG NHƯNG ĐẠI BIỂU TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA
       THIẾT THA ĐỀ NGHỊ VÀ NGÀY 24 - 6 - 2014 KỲ HỌP
     KẾT THÚC ĐÃ CÓ BẢN NGHỊ QUYẾT VỀ BIỂN ĐÔNG


 
ĐẠI BIỂU TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA ĐỀ XUẤT 
QUỐC HỘI PHẢI RA NGAY NGHỊ QUYẾT VỀ BIỂN ĐÔNG       Liếm sâu xuống tận Biển Đông
"Bò   điên"   nó   sẽ   bổ   lồng   về   đây
       Thế gian nghe thấy động trời
Mà triều chính định bỏ rơi không bàn
       Rất may tâm huyết vẫn tràn
Đại biểu Trọng Nghĩa đệ bàn kịp ngay
       Cũng nên xem kỹ việc này:
Cơ quan Quốc hội, ai người tham mưu?
       Ai người quyết định trước sau
Định   rồi   ăn   nói   thế   nào   với   dân
       Nếu không Nghị quyết biển Đông ?
Hóa  ra  Quốc  hội  ta  không  thấy  gì ?
       Hay   là   sợ   quá   lờ   đi
Hay  là ...   để  nó   làm  chi   thì  làm ?
       Nghe  mà  tím ruột, bầm  gan! 


                28 - 6 - 2014


--------------------------------
(*) Mời xem Tuổi trẻ online/ Ông Trương Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội ra nghị quyết tuyên bố về biển Đông (19/6/2014)0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.