Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

LẠI HỌC THƠ ĐƯỜNG


Thơ Đường  nghiên cứu  tiếp chiều nay
Cái     khó     làm     ta    lại    thấy    say
Nghe luật  lằng  nhằng   lòng  chợt  nản
Đọc   niêm  trói  buộc  muốn  dừng  tay
Biết  rằng   chữ   nghĩa   không   hề   dễ
Gắng   sức   bút   nghiên   cố  học   thầy
Gửi   chút   văn   chương   về   hậu   thế
Quyết   lòng   dốc   trí    học   cho   hay !


                              NAM ĐỊNH, 19 - 6 - 2014

---------------------------------------
Họa:

CUỘC SỐNG BÌNH DÂN

Trăm năm  chọn  kiếp  sống  bình  dân
Bình tĩnh  thong dong,  vội  chẳng cần
Buổi    sớm    thi    ca    cho    nhẹ    óc
Chiều  tà  thưởng  rượu  bạn  bè  thân
Sống  thanh  thản  an  khang  điều  độ
Đời sạch trong hưng phúc khiết thuần
Chẳng  bận  bịu  sang  giàu   phú  quý
Vui   gì   hơn   cảnh   sống  bình   dân .
 Bài xướng:


PHÓ THƯỜNG DÂN

Từ  ngày  trở  lại  phó  thường  dân
Muôn sự đua chen  cũng chẳng cần
Sáng  đọc  đôi  trang  tăng  trí   não
Chiều về  mấy chưởng  để rèn thân
Cơm rau dưa giá  thêm  thanh đạm
Áo  vải   bông  tơ   mát   lại   thuần
Phú  quý  mặc  ai  nơi  huyện   tỉnh
Mình  về  vui cảnh phó thường dân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.