Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

HẸN CÙNG TÁI NGỘ NƠI ĐÂY

Hiển thị ảnh.JPG 
THI HỮU TỪ HẢI PHÒNG VÀ CÁC HUYỆN LÊN THĂM NHÀ


       Bạn xa nay đến thăm nhà
Đang vui câu chuyện thơ ca tâm tình

       Biết bao nhiêu hẹn mới thành
Lại là gặp buổi ... chẳng đành, phải đi
       Đám tang chờ viếng dưới quê
Xe chờ bạn đợi ... chuyển thì dở dang
       Chuyện đang đà tựa pháo rang
Vần thơ còn ủ chưa mang ra cùng
       Cuộc vui dừng ở giữa chừng
Ngẫm câu ... ''nghĩa tử...'' lại đừng được sao
       Với theo, ta lại hẹn nhau:
Hội vui tiếp nhé ngày nào tại đây!

                              NAM ĐỊNH, 25 - 6 - 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.