Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

XƯỚNG HỌA ĐỒNG TÂM


CHỚ LẦM (*)

Hữu tình  nhân ái  chẳng  vương sầu
Hữu  tín   thanh  danh  lại  rộng  sâu
Hữu  lý   quốc  cường   uy  sáng  mãi
Hữu  tâm   nhân  thế  phục,  sai  đâu
Hữu   trung   chớ  lấn   vơ  sang  bạn
Hữu  đạo  đừng  quen  thói  bá  chầu
Hữu  ý   biết  đường   lui   thật   sớm
Hữu  thân  trọng  chủ  chớ  diều hâu.

                                      27 - 6 - 2014

--------------------- 
(*) Họa bài của Đỗ Ngọc Bình:

BẤT HẢO

Bất nhân, sử cũ nghĩ mà sầu
Bất nghĩa mưu mô thật hiểm sâu
Bất tín láng giềng thôn tính cả
Bất trung đồng chí chẳng từ đâu
Bất giao miệng lưỡi loài bò dại
Bất kết, hàm răng lũ khuyển chầu
Bất hảo, không nghe bầy tráo trở
Bất đồng vạn thủa giống diều hâu. * DƯỚI ĐÂY LÀ BÀI XƯỚNG HỌA KHÁC:


BÒ VÀNG

                             Đinh Dưỡng

Lục súc... một loài đích thị mày
Lông vàng khoe sắc tưởng rằng hay
Bốn chân đạp đất còn đeo guốc
Hai mắt ngóng trời đợi gió may
Trâng tráo thích oai sừng muốn chĩa
Nhăm nhe phản bạn thúc giò ngay
Lo le lưỡi độc như loài rắn
Liếm láp vét vơ nhét bụng đầy.


CHÓ DẠI

                             Bài họa
                            Phạm Quốc Khánh

Chó dại cắn càn, cái thứ mày
Sủa inh thiên hạ tưởng rằng hay
Thối hôi giọng lưỡi loài lừa đảo
Thơm thảo xóm giềng sót chút may
Đi cắn tứ tung gieo nọc độc
Thị uy cả lũ kéo theo ngay
Loài người chẳng sống cùng điên dại
Chung sức diệt cho kẻo họa đầy. 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.