Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

KỲ VỌNG MỚI

                        KỶ NIỆM 60 NĂM GIẢI PHÓNG TỈNH NAM ĐỊNH
                                                             (01/7/ 1954 - 01/7/2014)

TƯỢNG ĐÀI QUỐC CÔNG TIẾT CHẾ HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN
ANH HÙNG DÂN TỘC, ĐỜI ĐỜI LÀ VỊ THÁNH CỦA NƯỚC NAM
MỘT CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, LỊCH SỬ, TÂM LINH XÂY DỰNG NĂM 2000
 ĐÚNG 700 NĂM NGÀY GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN


Bao   năm    giặc    giã    nén    đè   ta
Giải   phóng ,   ta   là  chủ  tỉnh   nhà 
Sáu  chục  năm  qua  xây  sự  nghiệp
Một   thời   kỳ   mới   được  khai  hoa
Tuy  mừng Nam  Định  luôn  tiến  tới
Vẫn  tủi  Đào  giang  chảy  chậm  mà 
Nay   thấy   cửa  sông  chừng  đã  mở
Thuyền  Nam   liệu  có  thể  bơi  xa ?


     NAM ĐỊNH, 30 - 6 - 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.