Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

HƯỚNG VỀ BIỂN CẢ BÃO GIÔNG


CHÁU BÉ XUÂN TRƯỜNG 10 TUỔI ƯỚC MƠ LỚN LÊN
 LÀM CẢNH SÁT BIỂN GIỮ GÌN BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC


Cả Việt Nam hướng ra biển lớn
Đất nước nhìn về vùng máu thịt Hoàng Sa
Một cháu bé sinh ra trên biển
Ao ước lớn mau gìn giữ biển quê nhà...

                             Hà Nội, 09 - 6 - 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.