Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

THĂM NHÀ THI HỮU


Hiển thị ảnh.JPG
BẠN THƠ TỚI THĂM NHÀ 
THI HỮU TRẦN VĂN ĐẠI


Nhà  rộng ,   có  vườn ,   ao   lại   sâu
Thi   nhân  -  ''rái   cá''   đã   từ   lâu
Những khi khách tới không  cần đợi
Mỗi    bận    bạn    về   lại    thả    câu
Tiếp  đón  hội  thơ   nghe   cũng  tiện
Đãi   mời   bè   bạn    ngại    chi   đâu
Thân thương thi hữu tình luôn  đậm
Bổng  tứ   vần   say   đắm   nhịp  cầu.

                                 NAM ĐỊNH, 23 - 6 - 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.