Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

QUYẾT THẮNG

               HỌA BÀI CỦA NHÀ THƠ ĐINH DƯỠNG

Tâm  địa  láng  giềng  gớm  lắm  thay
Ngàn   năm   vẫn   cố   lấn   sang   đây
Muôn phen thảm bại sao  không  nhớ
Bao   trận   tàn    vong    sử    đã    đầy
Đừng   tưởng  lớn  Tàu  liều  lĩnh  nhé
Thấu   mưu,  dân  Việt  tiệt  trừ  ngay
Xưa   mi    ngàn    vạn   thua   ta   một
Nay trí nghĩa nhân  quyết thắng mày ! 


                     29 - 6 - 2014

-------------------------------
(*)   Bài của nhà thơ Đinh Dưỡng:

CÓC TÍA

Gai  góc  đầy  mình  gớm ghiếc thay
Nhà   ta   mi   lại    dám    ngồi    đây
Mắt   lươn   ti   hí   tâm    ma   mãnh
Bụng cóc chướng phình nọc độc đầy
Cứ   tưởng  cậu   trời   ai   cũng   nể
Nào  ngờ  cóc  tía  nhúng  vôi   ngay
Chung   tay   diệt   sạch  loài  lì  lợm
Cho  hết  nhựa  dây  khỏi  họa  mày.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.