Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

HỒ HẾT CÔ ĐƠN

Hiển thị ảnh.JPG
HỒ VỴ XUYÊN CHIỀU NAY


Vỵ Xuyên  như  thoáng  cánh chim xa
Trai   gái    bơi   thuyền   lại   rồi   qua
Lâu  chẳng  thăm  hồ   nên  thấy  mới
Nay  thêm  Thủy  Tọa   sửa  sang  nhà
Ngóng   chán    rắn    già   rồi   sẽ    lột
Mỏi   mong   nụ    khép   ắt   khoe   ra
Thôi thế  cũng  mừng  qua trống  trải
Nước  xanh  làm  bạn  với  thiên  nga.

                                      CÔNG VIÊN VỊ XUYÊN
                                              12 - 6 - 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.