Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

XIN ĐỪNG HỎI KHÓ

        QUỐC HỘI HÔM NAY CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG
           HÀ HÙNG CƯỜNG RẰNG CÓ LỢI ÍCH NHÓM 
        TRONG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 
     LUẬT HAY KHÔNG? VÀ BỊ PHÊ PHÁN LÀ KHÔNG 
                                   TRẢ LỜI THẲNG VÀO CÂU HỎI. 
                                              THIẾT NGHĨ : QUÁ KHÓ!

Hiển thị ảnh.JPG
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHỦ TỌA 
CUỘC CHẤT VẤN CÁC BỘ TRƯỞNG


Câu  hỏi  mà   không  thể   trả  lời
Thì   xin   Chủ   tọa   rút   đi    thôi
Cứ  xoáy ,   nào  ai  mà  nói   được
Bỏ qua, công chúng cũng hiểu rồi
Cơ chế  phát  sinh  ''lợi ích nhóm''
Cần  câu   dùng  tới  ắt   cần   mồi
Bởi thế  đừng  nên  chê Bộ  trưởng
Những  câu  hỏi  khó  đến  ba đời ... 

                                     11 - 6 - 2014
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.