Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

THƠ LẠI NHỚ ANH(*)

            TẶNG ANH HOÀNG CHÂU KHÁNH, TÁC GIẢ 
 BÀI THƠ ''CHỊ THƯƠNG BINH VÁ XE''

Hiển thị ảnh.JPG
NHÀ THƠ HOÀNG CHÂU KHÁNH 
BÊN CÁC BẠN THƠAnh Hoàng Châu Khánh - Hòa Bình
Bài  thơ   nặng  những  tâm  tình   năm  xưa
Đời   qua   năm   nắng   mười   mưa  
Nỗi  đau  quặn   những  vần   thơ   mãi   còn
Cứa    vào    da ,    xé    vào    lòng      
Ơi  người   chiến  sĩ  xung  phong  thủa  nào
Thịt   xương   thương   tích  vẫn   đau
Vết   thương  đời   biết  đến   bao  giờ  lành?

                               NAM ĐỊNH, 13 - 6 - 2014
-------------------------
(*) Nhà thơ Hoàng Châu Khánh (Nhật Linh) đã viết bài thơ ''vàng'' 
CHỊ THƯƠNG BINH VÁ XE

     Chị ngồi yên lặng vá xe
Chờ khô nhựa dán, vẳng nghe lòng mình
     Một thời áo lính mỏng manh
Gió qua cắt thịt, chăn dành cùng che
     Hôm nay cơm áo bên hè
Chân co, chân duỗi lắng nghe cõi lòng
     Thiếu chân, vắng cả đàn ông
Bờ sông chỉ lở mà không có bồi
    Chị ngồi vá lại cuộc đời
Măng sông nối lại một thời xa xưa
     Một thời rau thiếu muối thừa
Một thời đội nắng tát mưa vá đường
     Mồ xanh thừa thịt, thiếu xương
Vành khăn trắng cắm tiêu đường qua thung
     Nhớ thời khói lửa bão bùng
Miếng cơm ăn đứng ngồi chung chật hầm
     Dựa lòng giải kín xa xăm
Bịt lên lỗ thủng tháng năm xa nhà
     Một thời nụ chẳng thành hoa
Trang thư khát bỏng tình nhà nhớ thương
     Hôm nay lặng lẽ bên đường
Nhặt câu thơ vá đau thương một đời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.