Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

25 NĂM, THIÊN AN MÔN


Chùm ảnh diễn biến sự kiện thảm sát đẫm máu Thiên An Môn, Trung Quốc
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẮC KINH BIỂU TÌNH 
TUYỆT THỰC KHÔNG THỜI HẠN PHẢN ĐỐI CHÍNH PHỦ
 TRUNG QUỐC (NGÀY 18 - 5 - 1989)Chùm ảnh diễn biến sự kiện thảm sát đẫm máu Thiên An Môn, Trung Quốc
MỘT CÔ GÁI BỊ THƯƠNG DO QUÂN ĐỘI TRUNG QUỐC 
ĐÀN ÁP PHẢI ĐẨY LÊN XÍCH LÔ CẤP CỨU 04.6.1989Chùm ảnh diễn biến sự kiện thảm sát đẫm máu Thiên An Môn, Trung Quốc
MỘT XE THIẾT GIÁP ĐI ĐÀN ÁP BỊ NGƯỜI BIỂU TÌNH 
CĂM PHẪN ĐỐT CHÁY TRÊN ĐƯỜNG TIẾN VÀO 
QUẢNG TRƯỜNG THIÊN AN MÔN NGÀY 04.6.1989Chùm ảnh diễn biến sự kiện thảm sát đẫm máu Thiên An Môn, Trung QuốcMỘT NGƯỜI DÂN BẮC KINH HẾT SỨC CÔNG PHẪN, DŨNG CẢM
 CHẶN ĐOÀN XE TĂNG QUÂN ĐỘI TRUNG QUỐC CỰC LỰC
 PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG ĐÀN ÁP DÃ MAN CUỘC BIỂU TÌNH
NGÀY 04 - 6 - 1989


MỘT     PHẦN     TƯ      THẾ      KỶ      ĐI     QUA
NHỮNG  TƯỞNG  THIÊN  AN  Đà NHẠT   NHÒA
BỌN    CHÚNG    GIỞ   TRÒ    XÂM    LẤN   BIỂN
LOÀI   NGƯỜI   NGẪM   THẤY   THẬT  SÂU   XA
BẮC   KINH :   CHÍNH   PHỦ,   DÂN    CÒN   GIẾT
ĐẤT  VIỆT,  NGƯỜI  LÀNH CHÚNG CHẲNG THA
LỊCH    SỬ    BAO    NĂM     PHƠI      RÕ      NÉT
BỌN   TÀU   LUÔN   MUỐN   CƯỚP   NƯỚC   TA .                                                   25 NĂM SỰ KIỆN MAN RỢ 
                                               TẠI THIÊN AN MÔN
                                               04/6/1989 - 04/6/2014Chùm ảnh diễn biến sự kiện thảm sát đẫm máu Thiên An Môn, Trung Quốc
CẢNH SÁT VŨ TRANG XIẾT CHẶT CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 
VÀO QUẢNG TRƯỜNG THIÊN AN MÔN ĐỂ NGĂN CHẶN 
TRỖI DẬY BIỂU TÌNH DỊP 04 - 6 - 2014


Chùm ảnh diễn biến sự kiện thảm sát đẫm máu Thiên An Môn, Trung Quốc
NHÂN VIÊN AN NINH ĐI SÁT VỚI DU KHÁCH TRÊN 
QUẢNG TRƯỜNG THIÊN AN MÔN NGÀY 04 -6-2012. TẤT CẢ 
CÁC CỘT ĐÈN Ở QUẢNG TRƯỜNG LẮP DÀY ĐẶC CAMERA

 Chùm ảnh diễn biến sự kiện thảm sát đẫm máu Thiên An Môn, Trung Quốc
SINH VIÊN VÀ DÂN CHÚNG HỒNG KÔNG TỔ CHỨC LỄ THẮP NẾN 
TƯỞNG NIỆM NGƯỜI BIỂU TÌNH BỊ QUÂN ĐỘI TRUNG QUỐC
 SÁT HẠI TẠI QUẢNG TRƯỜNG THIÊN AN MÔN NĂM 1989


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.