Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

LÀM DÂN MỚI KHÓ


       Hưu thì nghỉ đã mấy tuần
Đi thăm đây đó dăm lần ... dăm nơi
       Việc riêng, xưa khỏi lo rồi
Thẻ lương ... vợ giữ, đi ... thời có xe
       Làm dân nay, chuyện đi về
Đại xa nhanh khắc, chậm thì, thường xuyên
       Việc dân, cố nhớ chớ quên
Cốt  sao  tránh  nỗi  ''nhân  viên''  vặt  vèo
       Ví như là chuyện lương hưu
Gọi lên ký, ký vào đâu ... nói giùm ...
       Nghỉ hưu, có được nhận lương
hay không thì bảo ... liệu đường ... tôi lui ...
       ... Mới hay mọi việc ở đời
Làm ''quan'' là dễ, khó thời là ... dân
       Mỗi ''quan'' một việc, góc phần
Làm dân lo tất tần tân mới thành...


                                                           NAM ĐỊNH, 16 - 6 - 2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.