Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

LỰA TỨ ĐÓN VẦN (*)

                    THÂN TẶNG VỢ CHỒNG 
                THI HUYNH ĐINH DƯỠNG


Vợ  chồng   duyên  phận  rõ  ràng  rằng
Hạnh phúc trăm năm chẳng thể nhăng
Thách   thức  anh   trêu    thơ   ít   thấy
Đáp   đùa   chị  thuận  giỏi   hay  chăng
Bốn    mùa    xuân   hạ    đà   vui   suốt
Trăm  cõi  đoài  đông  chả sướng  bằng
Trời  Phật  định  nên   tình  thắm  thiết
Đắm  say   nắng   sớm   tới  đêm  trăng .


                                                          NAM ĐỊNH, 27 - 6 - 2014

---------------------------------------
(*) Bài thơ trên đây họa vui bài thơ tặng vợ 
của nhà thơ Đinh Dưỡng:

MỘT MÁI TÂY HIÊN

Một  mái  tây  hiên  ai  nói  rằng
Trú mưa tiểu đội đủ  hay  nhăng
Từ xa  đã  thấy  miệng  tươi  rói
Gần đến vẫn còn cười  đấy chăng
Hỏi  khắp   đông  tây   nào  đã  có
Tìm trong nam bắc mấy đâu bằng
Trời xui  đất  khiến  nên  ta  được
Một mái tây hiên dưới bóng trăng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.