Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

NHƯ CÓ CÁNH BAY

                             
                            TẶNG THI HỮU BỐN PHƯƠNGHiển thị ảnh.JPG 
NHÀ THƠ TRẦN NGỌC TÀI 
THĂM NHÀ THƠ ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
VÀ CHUYỂN THƯ CÁM ƠN 
CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM       Xưa kia nhiệm vụ dẫn đường
Mấy khi rời khỏi văn phòng đi xa
       Bây giờ bạn với thơ ca
Bao nơi thi hữu dặm xa hóa gần
       Thơ như chắp cánh cho chân
Nghe thơ mà đã thấy gần nhau ngay
       Đời người ngẫm cũng thật hay
Vần thơ đưa bốn phương trời nên duyên...

                               NAM ĐỊNH, 26 - 6 - 20140 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.