Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

MỘT NHẬN THỨC MƠ HỒ

               NHỜ SỰ LÃNH ĐẠO TÀI TÌNH CỦA ĐẢNG 
              VÀ BÁC HỒ MÀ CHÚNG TA GIÀNH ĐỘC LẬP
              THỐNG NHẤT, CÓ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA BẠN BÈ
                                     VÀ NHÂN DÂN TOÀN THẾ GIỚI

 
Cướp đến thì phải kêu làng
Đánh  cướp phải gọi: ''Ới làng nước ơi!''
Huống chi giặc đến nhà rồi
Bảo  "không liên kết''  là ''hơi ...'' mơ hồ
  Giặc không phải nước thứ ba
Giặc    là    giặc ,    ta    là    ta    rõ    ràng
Trừ  giặc ,  cậy  cả  thế  gian
Giúp  sức  đánh  giặc  tan  hoang  mới  là
   Bạn chung chiến tuyến với ta 
Đừng  nên  có  ''nước thứ ba'' ... mơ  hồ!

                                  VIỆT NAM, 16 - 6 - 20140 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.